5-годишно дете падна в двуметрова открита шахта

5-годишно дете пропадна в двуметрова открита шахта

5-годишно дете падна в двуметрова шахта в центъра на Шумен.